ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ນັກສຶກສາຝຶກງານ The Internship Games

ເວລາ: 96ນາທີ

ປີຈຳໜ່າຍ: 2015

ຄະແນນ IMDB: 4.4 ຄະແນນ IMDB

ປະເພດ: ໜັງແອດຊັ່ນ

ປະເທດ: :ອາເມລິກາ - ເອີຣົບ

ເບີ່ງໜັງ ເບິ່ງ trailer
ວາດພາບ
ເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຝຶກງານຄົນທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດຈະໄດ້ເບີກທາງສູ່ອອກອະນາຄົດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະດັບ 6 ຊັ້ນສູງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການຄັກເລືອກໃຫ້ເຂົ້າສູ່ໂປຣແກມຝຶກງານທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດ,ຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານແລະທຶນການສຶກສາຕໍ່ໄລຍະເວລາໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫມົດໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຕັ້ນໄປຫາເຂົ້າໄປໃນການແຂ່ງຂັນ ການແຂ່ງຂັນຢ່າງ​ຮຸ່ນແຮງເພື່ອ ໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍບໍ່ວ່າຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາພົບກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ດຶງດູດຄວາມຕາຫຼົກ ແລະຄວບນ້ຳຕາໄດ້ໃນ The Internship Games
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top