ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ງູທະເລຊາຍ Sand Serpents

ເວລາ: 80ນາທີ

ປີຈຳໜ່າຍ: 2009

ຄະແນນ IMDB: 4.3 ຄະແນນ IMDB

ປະເພດ: ໜັງແອດຊັ່ນ , ຕາຫຼົກ

ປະເທດ: :ອາເມລິກາ - ເອີຣົບ

ເບີ່ງໜັງ
ວາດພາບ
ເລື່ອງຫຍໍ້ຮູບເງົາ: Jason Gedrick ແລະ ກຸ່ມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຕິດຢູ່ໃນທະເລອັບການິສະຖານທີ່ຫ່າງໄກຫ່າງໄກຊອກຫຼິີກ ທ່າມກາງຄວາມກາງວົນໃຈ ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top