ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ງູທະເລຊາຍ Sand Serpents

ເວລາ: 80ນາທີ

ປີຈຳໜ່າຍ: 2009

ຄະແນນ IMDB: 4.3 ຄະແນນ IMDB

ປະເພດ: ໜັງແອດຊັ່ນ , ຕາຫຼົກ

ປະເທດ: :ອາເມລິກາ - ເອີຣົບ

ເບີ່ງໜັງ
ວາດພາບ
ເລື່ອງຫຍໍ້ຮູບເງົາ: Jason Gedrick ແລະ ກຸ່ມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຕິດຢູ່ໃນທະເລອັບການິສະຖານທີ່ຫ່າງໄກຫ່າງໄກຊອກຫຼິີກ ທ່າມກາງຄວາມກາງວົນໃຈ ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

  • Support Nencer 2  

    ád sdfsd sdf

  • Support Nencer 2  

    aaaaaaaaa

  • Support Nencer 2  

    abc abc abc

  • Support Nencer 2  

    asdfasdfsdf sdf

  • Support Nencer 2  

    ádfsdf ádf
    a

  • Support Nencer 2  

    sdf adfa
    asdf

  • Support Nencer 2  

    dddddd

  • Support Nencer 2  

    ád dsf sdf

  • Support Nencer 2  

    sdfsdf

  • Support Nencer 2  

    bbbbbbbbbbbbbb

Top