ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ຄວາມຮັກທີ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ความรักที่พูดไม่ได้ Bangsaen Love Story

ເວລາ: 108ນາທີ

ປີຈຳໜ່າຍ: 2015

ປະເພດ: ໜັງຄວາມຮັກ

ປະເທດ: :ໄທ

ເບີ່ງໜັງ ເບິ່ງ trailer
ວາດພາບ
ຊື່ເລື່ອງອອນໄລ ''ຄວາມຮັກທີ່ພູດໄຫມ່ໄດ້ "

ເລື່ອງຈີງອັນດັບທີ່ 2 ຈາກ Project "Life Actually" (ຊີວິດ800) 
ເລື່ອງຄວາມຮັກພາຍໃຕ້ບັນຍ່າກາດທະເລ ບາງແສນ ທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນມອງຄວາມຫມາຍຍຂ້ອງຄຳວ່າ"ຮັກ" 
ໄດ້ຢ່າງເຂົ້າໃຈແລະໄມຫ່ຈຳກັດຮູ້ບຮ້າງຫນ້າຕາ ເພາະບາງເທື່ອ ຄວາມຮັກກໍ່ໄຫມ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າຕະລອດໄປ...
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top