ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

The Walking Dead season 1

ຕອນທີ່

ປີຈຳໜ່າຍ: 2010

ຄະແນນ IMDB: 9.3 ຄະແນນ IMDB

ປະເພດ: ໜັງແອດຊັ່ນ - ໄຟອັນຕລາຍ

ປະເທດ: :ອາເມລິກາ - ເອີຣົບ

ເບິ່ງ trailer
ວາດພາບ
ໂດຍເລີມຕ້ອນທຳອິດມື້ວັນຮາໂລວີນຜ່ານມາແລະກຳລັງຈະຈົບລົ່ງໃນໄວໆໆນີ້ ໂດຍເນື່ອໃນເລື່ອງຫລັກ ກວ່າງເຖີງລິຄິດ ນາຍອຳເກດຜູ້ປົກຄອງເມື່ອງເຂດລັບຕັກກີ້ ໂດນຫລັ່ງຈາກສະກັດຄົນຮ້າຍຈົນສະລົບໄປຫລັ່ງຈາກໄດ້ສະຕິອີກຄັ່ງເພີ່ນກໍ່ເຫັນວ່າທັ່ງເມື່ອງເຕັ້ມໄປດ້ວຍ  ຄວາມເຊື່ມໂສມແລະຊາກສົບມາກມາຍ ລວມເຖີງຂ້ອງແຄມຊີງກໍ່ຄື ເລຫ່າກ່ອງທັບຜີດິບທີເດີນໂຢກເຢກໄປມາ ພ້ອມທັ່ງຫີວໂຫຍເຕັ່ມໄປທົ່ວເມື່ອງໄປຫມົດລາວຈີງຕ້ອງຫາວິທີ່ທາງເອົາຕົວລອດແລະໄປຕາມຫາລູກເມ່ຍທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ສະຕາກຳວ່າເປັນຢ່າງໃດ ທີ່ເມື່ອງແອດແລນຕາ 
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top