ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ຮັກແທ້ແມ່ບໍ່ລືມ Hak Thea Me Mai Lum

ຕອນທີ່

ປີຈຳໜ່າຍ: 2016

ປະເພດ: ໜັງຄວາມຮັກ

ປະເທດ: :ໄທ

ເບິ່ງ trailer
ວາດພາບ

 

ໃນຍຸກທີ່ທຸກຄົນມີຄວາມເປັນຕວສູງ ຄິດເຖີງຕົວເອງຫລາຍກ່ວາງຄິດເຖີງຄຳວ່າເຮົາ ຈີງເຮັດໃຫ້ຄວາມອົດທົນເຊີງກັນແລະກັນຫລຸດໜ່ອຍຖ່ອຍລ່ງແລະເກີດການຢາຮ້າງຂື້ນທຸກວັນແຕ່ພັດບໍ່ຄິດແບບນັ້ນ ຈີງຄິດວ່າຄຳວ່າເຮົາສຳຄັນຫລາຍ ລາວຕັ້ງໃຈຮັກຫລາຍຈົນກ່ວາຈະຕາຍຈາກກັນ ເຖີງຈະບໍ່ເທົ່າຍອດທອງ ກະບອງຍອດຟ້າ ແຕ່ຊີວິດຄູກັນບັນຫາຈາກ ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ສາຍງາມປານນັ້ນ ມັ້ນເຕັ້ມໄປດວຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຂ້ອງຜວ
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top