ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ແມ່ເບ້ຍ Maebia

ເວລາ: 125ນາທີ

ປີຈຳໜ່າຍ: 2015

ປະເພດ: ສະຫຍອງຂວັນ

ປະເທດ: :ໄທ

ເບີ່ງໜັງ ເບິ່ງ trailer
ວາດພາບ
ອ່ານເລື້ອງຢູ່ກໍ່ເບີງຫນັງ Maebia (2015) ແມ່ເບີຍ ສຸດຍອດເລື້ອງລາວຕະລອດເລື້ອງລາວກຽນຮຸ່ງໂຮຈົນກະທັ່ງ ປະຫານກົ່ງສີ ສັງຫາທີມພະຍົນຜູ້ທີ່ມີເງີນທອງ ປະກອບດວຍຄວາມໄຄວີຮາສຸດໂຕ່ງຈະດຳລົງລາຊາເຈົ້າສະນັກ ກໍ່ກຳຫນັກ ຜີງຜ່າຍ (ຈີວີຊົນພົງໄພກາລະບ່າຍສີ) ຮອຍຂຽນຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຊື້ຫາໄດ້ນຳເຮົາຢູ່ອາເຄຍເມີ້ອງໄທຄືດຳພະພົງວາງ ອຳເກດບາງປາມ້າ ເຈົ້າທອງບຸລີຂອງໄຊ “ ນາງເມກຄະລາ ພັບພາທີ່ປະທັບ” 

ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top