ມອດໄຟ ການເກັບຮັກສາຮູບເງົນໄວ້ ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຮູບເງົາ ຄໍາແນະນໍາ

ຄົນຕາຍທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ Swiss Army Man

ເວລາ: 96ນາທີ

ປີຈຳໜ່າຍ: 2016

ຄະແນນ IMDB: 7.2 ຄະແນນ IMDB

ປະເພດ: ສະຫຍອງຂວັນ

ປະເທດ: :ອາເມລິກາ - ເອີຣົບ

ເບີ່ງໜັງ ເບິ່ງ trailer
ວາດພາບ
ເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນເລື່ອງບັນເອີນຫຼືໂສກຊະຕາກຳນົດໄວ້ ທາງອອກທີເຂົາເລືອກອາດຈະເປັນການລາຈາກໂລກອັນໂຫດຮ້າຍນີ້ ເຂົ້າຕ້ອງການຫຼັບຕາໂດຍພາບສຸດທ້າຍໄດ້ເຫັນທະເລອັນງົດງາມເກາະອັນຫ່າງໄກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດທົນຢູ່ໄດ້ຕາມລຳພັງ
ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ສັງເກດ (10):

ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບເພື່ອນໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ນີ້

 • Support Nencer 2  

  ád sdfsd sdf

 • Support Nencer 2  

  aaaaaaaaa

 • Support Nencer 2  

  abc abc abc

 • Support Nencer 2  

  asdfasdfsdf sdf

 • Support Nencer 2  

  ádfsdf ádf
  a

 • Support Nencer 2  

  sdf adfa
  asdf

 • Support Nencer 2  

  dddddd

 • Support Nencer 2  

  ád dsf sdf

 • Support Nencer 2  

  sdfsdf

 • Support Nencer 2  

  bbbbbbbbbbbbbb

Top